Екип

Илиана Балабанова е съосновател и председател на Българската платформа към Европейско женско лоби.

Илиана има повече от 25 години опит в областта на равнопоставеността на половете с фокус върху превенция и защита от насилие над жени и момичета, джендър стереотипи, участие на жените в процесите на вземане на решения, превенция на сексизма, жени и медии, джендър мейнстрийминг(интегриран подходза постигане на равнопоставеност на половете). Била е била вицепрезидент на Европейското женско лоби /ЕЖЛ/; национален експерт в Обсерваторията срещу насилието над жените към ЕЖЛ; член на различни консултативни съвети и експертни групи на национално и международно ниво. През юни 2022 г. е определена от Европейската Комисия за член на Експертния форум към Европейския институт по равнопоставеност на половете в качеството ѝ на представител на неправителствените организации на ниво ЕС.