CIVICUS е глобален съюз на организации и активисти на гражданското общество, посветен на укрепването на гражданските действия и гражданското общество в целия свят. 

По повод Международния ден на жената през 2022 Илиана Балабанова е гост в интервю за платформата. Можете да прочетете интервюто на английски език, озаглавено Women’s rights organisations are working together towards the goal of a feminist Europe/„В България организациите за правата на жените работят обединено за постигане на феминистка Европа“ тук.