През годините Платформата е реализирала различни кампании, насочени към приемане на законодателство в защита и превенция на насилие над жените, сред които:

  • кампания за присъединяване на България към Истанбулската конвенция;
  • за приемане и прилагане на Закона за защита от домашно насилие;
  • промени в НК в посока ефективна защита от насилие, основано на пола;
  • Закон за равните възможности на жените и мъжете, и др.

На национално ниво Платформата е реализирала различни изследвания в областта на правата на жените и в защита от насилие, сред тях са:

Нашата последна публикация се нарича РЪКОВОДСТВО ЗА АНГАЖИРАНЕ СЪС „СЪЮЗ НА РАВЕНСТВО: СТРАТЕГИЯ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ (2020 – 2025 г.)“