Българска платформа към Европейско женско лоби се солидаризира със смелите жени на Иран, които в момента безстрашно протестират срещу потисничеството, борейки се за своите права, свобода, демокрация, равенство между половете и справедливост.

The Bulgarian Platform of the European Women’s Lobby stands in solidarity with the brave women of Iran who fearlessly protest against oppression fighting for their rights, freedom, democracy, gender equality and justice.