Skip to content Skip to footer

ЕК стартира кампания за повишаване на осведомеността по отношение на стереотипите, основани на пола

Европейската комисия стартира кампания за повишаване на осведомеността в целия ЕС по отношение на стереотипите, основани на пола в различни сфери на живота, включително избор на кариера, споделяне на отговорности за грижи и вземане на решения.


Кампанията е конкретен резултат от Стратегията за равенство между половете 2020-2025 г. Тук можете да научите повече за кампанията, както и да изтеглите визуални материали и материали за кампанията, които да разпространите и използвате

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals