Skip to content Skip to footer

Развиваме среда свободна от насилие и стереотипи към жени и момичета

Българска платформа към Европейско женско лоби (Българска платформа – ЕЖЛ) е коалиция от неправителствени организации и съмишленици от цялата страна, които работят за постигане на равенство между половете и срещу всички форми на насилие срещу жените. Ние се застъпваме за интересите на всички жени, независимо от тяхната раса, етнически произход, здравословно състояние, сексуална ориентация, възраст, религия, убеждения или други различия.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals