Skip to content Skip to footer

Примери за сексизъм в културата и спорта:

Медийно представяне на спортистки според тяхната семейна роля, а не чрез техните умения или техните силни страни. Омаловажаване на постиженията на жените спортистки. Унизително отношение спрямо мъже, които упражняват „женски“ спорт. Представяне на жени в секси облекла като „декорация“ по време на културни или спортни събития. Отсъствие на женски творби от художествените галерии и изложби. Недостатъчно значими роли за жените в киното и виртуално отсъствие на роли за по-възрастни актриси. Оскъдно финансиране на филмови продукции, в които жените имат водеща роля. Недостатъчно финансиране на женското изкуство.

Защо трябва да обръщаме внимание на това?

Културата и спортът създават нагласи. Ако жените и мъжете са изобразени по стереотипни начини, това ще се превърне в стереотип за пола. Когато мъжете са по-видимите в тези области на живота, това влияе върху начина, по който се възприемат жените като потенциални творци и спортистки, и стеснява кръга от модели за подражание сред децата и младежите. Стереотипите по отношение на пола ограничават избора на жените/мъжете, момичетата/момчетата да практикуват определен спорт, който се възприема за „женски“ или „мъжки“, което води до автоцензура. И в двете сфери, сексизмът води до по-ниско заплащане и по-ограничени възможности за онези, които се сблъскват с явлението.

Как да го предотвратим?

Мерки (стипендии, изложби, обучения, осигуряване на пространство за работа и семинари), насочени към насърчаване на творческия труд на жените и интегриране на принципа за равенство между половете в сферата на културата и спорта. Осигурявайки по-добро и по-широко медийно отразяване на жените в спорта и в изкуството. Насърчавайки спонсорите да подкрепят жените в спорта и изкуството. Приемайки кодекси за поведение с цел превенция на сексистко поведение, вкл. и дисциплинарни мерки в спортните федерации. Насърчавайки публичното говорене от страна на водещи фигури в спорта и изкуството срещу сексизма и провеждане на кампании за намаляване на насилието в спорта и срещу сексистката реч на омразата.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals