Skip to content Skip to footer
ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНОВЕ

Експертиза и практика

Icon

Жените на Казанлък

Защитават правата на жените, децата и семейството, работят за запазване традициите в българското общество, подпомагат пострадали от насилие жени и съдействат за постигане на цялостна реализация на жените в икономическия и обществен живот.
Официален сайт
Icon

Фондация “ДА - обединени срещу насилието” (Пловдив)

Те са екип от адвокати, психолози, социални работници, филолози, специално обучени да работят с българското и международно законодателство относно насилието срещу жени и дискриминацията, защитата и реализирането на основните човешки права.
Официален сайт
Icon

Клуб на жените “Родопчанка” (Смолян)

Подпомагат социалната интеграция и личностната реализация на жените, популяризират и защитават човешките права на децата и жените, стимулират гражданската активност на съвременната българка.
Официален сайт
Icon

Фондация „Екатерина Каравелова” (Пловдив)

Работят за пълно и ефективно участие на жените на всички нива на вземане на решения в политическия, икономически и обществен живот и за активно гражданско общество, в което всеки участва пълноценно.
Официален сайт
Icon

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” (Велико Търново)

Най-голямата ромска организация, която работи за по-доброто образование, общностното развитие и равноправното интегриране на ромите в българското общество.
Официален сайт
Icon

Асоциация “Деметра” (Бургас)

Активно работи по противодействие на трафика на хора, сексуалната експлоатация и насилие, основано на пола. Осъществяват програми за обучение на специалисти, работещи в това направление, предоставят комплекс от услуги за пострадали и програма за работа с извършители на насилие.
Официален сайт
Icon

Родопски Фонд за Жените – Попрелки

Работят на местно ниво за отстояване правата на жените, като подкрепят жени и деца в нужда и работят заедно с младежта по екологични въпроси и доброволческа дейност.
Icon

Фондация Будителките

Информират, насърчават и подпомагат жертви на домашно насилие, работят върху превенцията, изграждането на нетърпимост към домашното насилие и систематичната промяна на общественото мнение чрез информираме, застъпничество и кампании.
Официален сайт
Icon

Фондация в помощ на жени, претърпели насилие - ФЛАЙ - Първо обичай себе си

Организацията има за цел овластяване, помощ и емоционална подкрепа на жени, претърпели насилие. Предоставят се консултации и сесии, чрез психологическа индивидуална подкрепа, терапевтична група за работа с близките на пострадалите и арттерапии.
Официален сайт
Icon

Фондация “Мама има работа”

Фондацията е създадена от майки за майки, за да помогне за изграждане на здравословен баланс между личния и служебния живот на жените. Работи за включване на жените във всички сфери на живота и икономическите дейности.
Официален сайт
Icon

Фемин

Фемин е първата общност за млади феминисти в България, която се стреми към намаляване на половата дискриминация в България. Чрез Фемин млади феминисти от България на възраст 12 - 20 години могат да намерят различни начини със справянето с проблема с половата дискриминация и да научат повече за това какво други държави, организации и общности са предприели, за да разрешат този проблем. Фемин е създадена, за да обърне внимание на проблеми, свързани с домашното насилие, половата дискриминация, правата на жените, онлайн тормоз и други, както и да подобри общественото разбиране за феминизма.
Официален сайт
нашите

Индивидуални членове

Оргнаизацията ни позволява по Устав да има индивидуални и организации членове. В момента изработваме вътрешни правила за прием на индивидуални членове, които скоро ще бъдат обявени. Запознайте се с част от настоящите ни индивидуални членове.

Десислава Христова Даскалова / Desislava Hristova Daskalova
Управител и психолог в Център за психологическа консултация “Феникс”

д-р Зоя Абаджиева Чалъкова/ Zoya Abadzhieva Chalakova, доктор по Клинична социална работа, обучител на учители в социално – емоционални умения и психо – социален консултант на родители във Фондация Радост за нашите деца, гр. Варна

Дарина Иванова / Darina Ivanova, Журналист

Вяра Александрова / Vyara Aleksandrova,
Социален педагог и учител по Английски език

адв. Анелия Йончева

Олга Чернева

Кристиана Стоянова

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals