Skip to content Skip to footer
ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНОВЕ

Експертиза и практика

Icon

Жените на Казанлък

Защитават правата на жените, децата и семейството, работят за запазване традициите в българското общество, подпомагат пострадали от насилие жени и съдействат за постигане на цялостна реализация на жените в икономическия и обществен живот.
Официален сайт
Icon

Фондация “ДА - обединени срещу насилието” (Пловдив)

Те са екип от адвокати, психолози, социални работници, филолози, специално обучени да работят с българското и международно законодателство относно насилието срещу жени и дискриминацията, защитата и реализирането на основните човешки права.
Официален сайт
Icon

Клуб на жените “Родопчанка” (Смолян)

Подпомагат социалната интеграция и личностната реализация на жените, популяризират и защитават човешките права на децата и жените, стимулират гражданската активност на съвременната българка.
Официален сайт
Icon

Фондация „Екатерина Каравелова” (Пловдив)

Работят за пълно и ефективно участие на жените на всички нива на вземане на решения в политическия, икономически и обществен живот и за активно гражданско общество, в което всеки участва пълноценно.
Официален сайт
Icon

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” (Велико Търново)

Най-голямата ромска организация, която работи за по-доброто образование, общностното развитие и равноправното интегриране на ромите в българското общество.
Официален сайт
Icon

Асоциация “Деметра” (Бургас)

Активно работи по противодействие на трафика на хора, сексуалната експлоатация и насилие, основано на пола. Осъществяват програми за обучение на специалисти, работещи в това направление, предоставят комплекс от услуги за пострадали и програма за работа с извършители на насилие.
Официален сайт
Icon

Родопски Фонд за Жените – Попрелки

Работят на местно ниво за отстояване правата на жените, като подкрепят жени и деца в нужда и работят заедно с младежта по екологични въпроси и доброволческа дейност.
Icon

Фондация Будителките

Информират, насърчават и подпомагат жертви на домашно насилие, работят върху превенцията, изграждането на нетърпимост към домашното насилие и систематичната промяна на общественото мнение чрез информираме, застъпничество и кампании.
нашите

Индивидуални членове

Оргнаизацията ни позволява по Устав да има индивидуални и организации членове. Запознайте се с тях.

Десислава Христова Даскалова / Desislava Hristova Daskalova
Управител и психолог в Център за психологическа консултация “Феникс”

д-р Зоя Абаджиева Чалъкова/ Zoya Abadzhieva Chalakova, доктор по Клинична социална работа, обучител на учители в социално – емоционални умения и психо – социален консултант на родители във Фондация Радост за нашите деца, гр. Варна

Дарина Иванова / Darina Ivanova, Журналист

Вяра Александрова / Vyara Aleksandrova,
Социален педагог и учител по Английски език

адв. Анелия Йончева

Олга Чернева

Кристиана Стоянова

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals