Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Станете член на Българска платформа към Европейско женско лоби

Българска платформа – ЕЖЛ приема членове, които споделят нашата мисия, принципи и цели.

Как да стана член?

Ако припознавате себе си или Вашата организация в каузата ни и искате да станете част от процеса на вдъхновение, овластяване и подкрепа, каним Ви да се присъедините към Българска платформа към Европейско женско лоби и заедно да създаваме промяната и обществото, в което искаме да живеем.

Като членове на Българска платформа – ЕЖЛ вие:

  • Принадлежите към най-голямото обединение от организации и активистки, което работи за изграждане на справедлива Европа, основана на нашите феминистки ценности за равнопоставеност между жените и мъжете, зачитане на разнообразието, на ценностите ни за мир, достойнство и справедливост.
  • Получавате възможности за обмен на информация и добри практики в областта на равнопаставеността на половете, които ре инициират и реализират на ниво Европейски съюз.
  • Имате възможност за влияние върху политиките по отношение на жените в България и Европа.
  • Имате достъп до обучения, семинари и конференции, посветени на равнопоставеността на половете исрещу насилието над жените.
  • Имате достъп до инициативи, които се реализират от различни организации членове на Европейско женско лоби.
  • Получавате възможност да участвате в проектни инициативи, изследвания и анализи, които се реализират от Българска платформа – ЕЖЛ и/или от Европейско женско лоби
  • Получавате възможност да трансформираме света около нас, като създаваме условия за ангажирането на различни поколения и провеждаме критични дискусии по отношение на правата на жените.

Членове на Сдружението могат да бъдат:

Неправителствени организации – годишен членски внос в размер на 50 лв, с право на участие в Общото събрание и с право на глас при вземането на решения
Индивидуално членство – годишен членски внос в размер на 10 лв, с право на участие в Общото събрание и без право на глас при вземането на решения

За контакт:
ewlbg.assistant@gmail.com

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals