Skip to content Skip to footer
включете се в нашата дейност

Българска платформа Европейско женско лоби

Нашата дейност

Какво ни отличава

Директна подкрепа

Директна подкрепа на жертви на всички форми на насилие и на дискриминация основа на пола

Анализи

Анализи на национално и европейско законодателство и политики

Застъпничество

Застъпничество на местно, национално и европейско ниво
общност от организации

История на Българска платформа - европейско женско лоби

През годините Платформата е реализирала различни кампании, насочени към приемане на законодателство в защита и превенция на насилие над жените, сред които:

 • кампания за присъединяване на България към Истанбулската конвенция;
 • за приемане и прилагане на Закона за защита от домашно насилие;
 • промени в НК в посока ефективна защита от насилие, основано на пола;
 • Закон за равните възможности на жените и мъжете, и др.
girl-powers-stilll-life-design

Европейското женско лоби (ЕЖЛ) обединява женското движение в Европа и си поставя за цел да повлияе на широката общественост и на европейските институции да работят в подкрепа на правата на жените и за постигане на реално равенство между жените и мъжете.

Ние сме най-голямата европейска мрежа от женски асоциации, представляваща общо над 2000 организации във всички държави-членки на ЕС и страните кандидатки за членство, както и 18 коалиции от цяла Европа. Ние представляваме многообразието на жените и момичетата в Европа.

посетете нашите

Събития

Включете се в предстоящите събития и обучения на теми касаещи жените и момичетата в България и Европа.

Какво постигаме

Работата ни в статистики

Icon
0+
Становища и политически документи
Icon
0+
Срещи с институции и граждански организации
Icon
0+
Достигнати хора
експертиза

Проекти за хората

За да направите дарение и да подкрепите нашата работа, можете да го направите по следния начин:

 • По банкова сметка към сдружението на следните данни:
 • Българска платформа – ЕЖЛ
 • Адрес София, кв. Яворов, бл. 12а
 • IBAN:. BG78STSA93000027976881
 • BIC/SWIFT: STSABGSF
 • Банка: ДСК АД

Моля опишете като основание “Дарение”
Благодарим Ви за подкрепата!

дарения

Подкрепете ни

Включете се в работата ни за застъпничество и подобряване на живота на всяка жена.

лв.
Информация за вас

За да направите дарение и да подкрепите нашата работа,  можете да го направите по следния начин:

 1. По банкова сметка към сдружението на следните данни:
  Българска платформа – ЕЖЛ
  Адрес София, кв. Яворов, бл. 12а
  IBAN:. BG78STSA93000027976881
  BIC/SWIFT: STSABGSF
  Банка: ДСК АД
 2. Моля опишете като основание "Дарение"

Благодарим Ви за подкрепата!

Дарение сума лв. 10,00

Организации членове

Експертиза и практика

Ние принадлежим към най-голямото обединение от организации и активистки, което работи за изграждане на справедлива Европа, основана на нашите феминистки ценности за равнопоставеност между жените и мъжете, зачитане на разнообразието, на ценностите ни за мир, достойнство и справедливост.

дискусионен клуб ЖЕ-РАВ

Постави жените на картата в малките населени места

Дискусионен клуб ЖЕ-РАВ.БГ си поставя за цел да създаде възможности за по-широк обществен дебат по отношение на насилието над жените, участието на жените в процесите на вземане на решения, в т.ч. и в политиката, участието на жените в икономиката, образът на жените в медиите, стереотипи и сексизъм, жените от малцинствата, жени и образование, жени и здраве.

Искате да организирате среща във вашето населено място или да обсъдите тема, която е важна за вас? 

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals