Skip to content Skip to footer
даваме смисъл и значение чрез

Осем ключови области за жените и тяхното развитие

запознайте се

Теми, по които работим в областта на правата на жените

Реализирайки своите инициативи Платформата допринася активно за повишаване на знанията и чувствителността по отношение на ролята на жените в обществото, предоставя услуги на жени и деца жертви на полово основано насилие.

ТЕма 2

Участие при вземане на решения

ТЕма 5

Заедно срещу сексизма

дискусионен клуб ЖЕ-РАВ

Постави жените на картата в малките населени места

Дискусионен клуб ЖЕ-РАВ.БГ си поставя за цел да създаде възможности за по-широк обществен дебат по отношение на насилието над жените, участието на жените в процесите на вземане на решения, в т.ч. и в политиката, участието на жените в икономиката, образът на жените в медиите, стереотипи и сексизъм, жените от малцинствата, жени и образование, жени и здраве.

Искате да организирате среща във вашето населено място или да обсъдите тема, която е важна за вас? 

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals