Skip to content Skip to footer
За нас

Развиваме среда свободна от насилие и стереотипи към жени и момичета

За равнопоставеност и срещу джендър стереотипи

Платформата работи като коректив на държавата в сферата на равнопоставеността, включително и срещу джендър стереотипите и сексизма, които са в основата на неравнопоставеността и предпоставят насилието над жените.

ние сме

Коалиция от граждански организации

Българска платформа към Европейско женско лоби (Българска платформа – ЕЖЛ) е коалиция от неправителствени организации и съмишленици от цялата страна, които работят за постигане на равенство между половете и срещу всички форми на насилие срещу жените. Ние се застъпваме за интересите на всички жени, независимо от тяхната раса, етнически произход, здравословно състояние, сексуална ориентация, възраст, религия, убеждения или други различия.

loud-megaphone-with-feminine-masculine-gender-signs
общество в което

Овластяваме жените

Българската платформа споделя и работи за общество, в което приносът на жените във всички аспекти на живота се признава, възнаграждава и оценява – в лидерството, в грижите и в производството; всички жени имат самочувствие, свобода на избор; всички жени и момичета са свободни от насилие и експлоатация; нито една жена или момиче не е изоставено от институциите.

0
Услуги и дейности

Реализираме проекти и предоставяме услуги на жени жертви на насилие, за овластяване на жените, за преодоляване на джендър стереотипите и на стереотипите по отношение на жени от малцинствени групи, в т.ч. жени от ромски произход, бежанки и мигрантки.

0
Организации членове

Българска платформа – ЕЖЛ приема членове, които споделят нашата мисия, принципи и цели.

Секретариат

Българска платформа - ЕЖЛ

Илиана Балабанова

Съосновател и председател

Александра Димитрова-Ненова

Експерт комуникации

Теодора Маринова

Aсистент проекти

Анелия Йончева

Юридически експерт към Фондацията
Организации членове

Експертиза и практика

Ние принадлежим към най-голямото обединение от организации и активистки, което работи за изграждане на справедлива Европа, основана на нашите феминистки ценности за равнопоставеност между жените и мъжете, зачитане на разнообразието, на ценностите ни за мир, достойнство и справедливост.

не пропускай

Присъединете се към нас

Принадлежите към най-голямото обединение от организации и активистки, което работи за изграждане на справедлива Европа, основана на нашите феминистки ценности за равнопоставеност между жените и мъжете, зачитане на разнообразието, на ценностите ни за мир, достойнство и справедливост.

Обмен на информация и добри практики

Получавате възможности за обмен на информация и добри практики в областта на равнопоставеността на половете, които ре инициират и реализират на ниво Европейски съюз.

Влияние върху политики

Имате възможност за влияние върху политиките по отношение на жените в България и Европа.

Мрежуване

Възможност за национални и международни партньорства, които се реализират от различни организации членове на Европейско женско лоби.

Международен отзвук

Имате достъп до обучения, семинари и конференции, посветени на равнопоставеността на половете и срещу насилието над жените.
Членство

Видове членство

Неправителствени организации

Годишен членски внос в размер на 50 лв, с право на участие в Общото събрание и с право на глас при вземането на решения

Индивидуално членство

Годишен членски внос в размер на 10 лв, с право на участие в Общото събрание и без право на глас при вземането на решения

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals