Skip to content Skip to footer

„Жени, равнопоставеност на половете и климатични промени“

Проектът „Жени, равнопоставеност на половете и климатични промени“ е финансиран от Фондация Фридрих Еберт – бюро София.

Изменението на климата е едно от основните предизвикателства на нашето време, а спасяването на климата за днес и за бъдещите поколения би трябвало да бъде приоритет на цялото човечество.

Вероятно на пръв поглед изглежда, че климатичната криза е джендър неутрална. Различни изследвания обаче сочат, че жените и мъжете влияят на околната среда по различен начин и изменението на климата засяга жените и мъжете по различен начин. Изправени пред това предизвикателство, жените и мъжете също имат различни нужди, приоритети и възможности. И именно, защото всички кризи, независимо от естеството им, засягат жените и мъжете по различен начин, ние организациите от Българска платформа възприемаме тази тема като един от нашите приоритети.

В рамките на Проекта се подготви публикация, която представя анализ на влиянието на климатичните промени върху жените и женското здраве, разглежда необходимостта от разработване и поддържане на устойчив и ефективен отговор по отношение на изменението на климата, свързан с пола; подход, който включва джендър чувствителни индикатори, които са неразделна част от всички политики и действия на всички нива. Публикацията разглежда и въпроса за участието на жените в процесите на вземане на решения и обвързва този фундаментален за демокрацията въпрос с въпроса за съществуването на Планетата и необходимостта от адекватни политики, които отразяват гледната точка на мъжете и на жените. Не на последно място, чрез кратък речник на терминологията, свързана с равнопоставеността на половете и полът като социална конструкция, публикацията си поставя за цел да даде информация за значението на термини като „джендър“, „джендър анализ“, „джендър индикатори“ и др.

Благодарение на проекта се организира двудневен семинар в Пловдив с участие на представители на гражданското общество, парламентарно представени политически партии, синдикати, медии. Участниците в семинара говорихме за „лицето на климатичните промени“, което изисква анализи, средства, устойчиви програми, насочени към отчитане на нуждите на жените, които са непропорционално засегнати поради биологични и социални фактори.

Ръководител на проекта е Илиана Балабанова, а автор на визията на проекта е Боряна Росса.

ПроектЖени, равнопоставеност на половете и климатични промениДата2022ДонорФондация Фридрих Еберт - СофияShare

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals