Skip to content Skip to footer

Дискусионен Клуб ЖЕ-РАВ.БГ

Идеята за създаването на дискусионен клуб ЖЕ-РАВ.БГ се роди през месец  май 2021 г., когато на среща на неправителствени организации от цялата страна бе споделена необходимостта от споделяне на опит и знания, но и от общи усилия, насочени към по-голяма чувствителност и повече знания за проблемите на жените.

Дискусионен клуб ЖЕ-РАВ.БГ си поставя за цел да създаде възможности за по-широк обществен дебат по отношение на насилието над жените, участието на жените в процесите на вземане на решения, в т.ч. и в политиката, участието на жените в икономиката, образът на жените в медиите, стереотипи и сексизъм, жените от малцинствата, жени и образование, жени и здраве.

ЖЕ-РАВ.БГ ще даде възможност на неправителствени организации от цялата страна да участват в съвместни инициативи, да надградят капацитет и да бъдат равнопоставен партньор в решаването на обществено значими проблеми.

Нашите дискусии са насочени към решаване на конкретни проблеми в отделни населени места, но и към създаване и прилагане на законодателство и политики на национално ниво, които ще създадат условия за постигане на реална равнопоставеност във всички области на обществения живот.

ЖЕ-РАВ.БГ ще привлече в дискусиите представители от различни поколения, различни професии, представители на публичния и частния сектор в страната, различни организации и институции, различни политически партии.

Първата среща на ЖЕ-РАВ.БГ е в гр. Казанлък с домакин „Жените от Казанлък“ – най-новият член на Българската платформа към Европейско женско лоби.

Дискусионният клуб ЖЕ-РАВ.БГ е създаден с подкрепата на Гражданско обединение РавниБГ на Българска фонд за жените.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals