Skip to content Skip to footer

Основни послания в подкрепа на развитието на Стратегия и план за действие срещу фалшивите разкази, митове и погрешни схващания относно Конвенцията на Съвета на Европа срещу насилието над жени и домашното насилие”

Българска платформа на Европейско женско лоби и Унгарско женско лоби


Януари 2023

Основни послания

в подкрепа на развитието на Стратегия и план за действие

срещу фалшивите разкази, митове и погрешни схващания относно Конвенцията на Съвета на Европа срещу насилието над жени и домашното насилие:

 • Да продължаваме да говорим истината, да изобличаваме дезинформацията и фалшивите разкази за Истанбулската конвенция
 • Да обръщаме специално внимание на последиците за живота на жените, пострадали от насилие
 • Да използваме статистика – официалната статистика от националните статистически институти, от Евростат[1] и други официални източници, включително и допълнителна информация от неправителствени организации в страната
 • Да предоставяме информация за цената на Насилието над жени и домашното насилие – за справка, изследването на EIGE (Европейски институт за равенство между половете): Цената на джендър базираното насилие в Европейския съюз
 • Да продължаваме да се застъпваме и лобираме за ценностите, целите, клаузите и ползите, описани в Истанбулската конвенция, без да наблягаме на самия израз “Истанбулска конвенция”, който предизвиква съпротива и е вече силно обременен с погрешни схващания
 • Да се фокусираме върху четирите стълба на Истанбулската конвенция: превенция, защита, наказетлно преследване и координирани политики
 • Да разпространяваме сравнителни данни по отношение на ситуацията на жените в нашата страна и тази на жените в страни, ратифицирали Истанбулската конвенция, с акцент върху ползите, добрите практики, промените и наличните статистики
 • Да обърнем специално внимание на основните постижения, достигнати благодарение на Истанбулската конвенция в съседни държави
  Източник: ЕЖЛ (2020): “За Европа, свободна от мъжко насилие над жени и момичета”
 • Да анализираме обществения дискурс и да използваме опростени аргументи, както и ангажиращи визуализации за целевите ни групи в социалните медии
 • Да внимаваме да не се загубим в твърде много детайли, докато обясняваме термина „джендър“ и вместо това да се фокусираме върху изразите насилие над жените, права и безопасност на жените
 • Да работим на местно ниво, да мобилизираме и ангажираме местни политици, хора, взимащи решения и представители на общините в честна и открита дикусия за Истанбулската конвенция
 • Да запознаваме заинтересованите групи в обществото с работата на организациите, работещи за правата на жените и за услугите, които те предлагат за превенция и помощ, с цел изгражадане на доверие спрямо тях, популяризиране на техните дейности и услуги и преодоляване на негативните послания, които в някои държави се разпрастроняват за тях и допринасят за тяхното „демонизиране“ от страна на различни групи, движения, дори политически партии.
 • Редовно да анализираме политическата ситуация в страната си и да използваме всички възможности за привличане на потенциални съюзници


[1] Вижте: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/wdn-20211004-1 

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals