Skip to content Skip to footer

Обединени срещу фалшивите разкази, митове и погрешни схващания относно Конвенцията на Съвета на Европа срещу насилието над жени и домашното насилие

Проект “Обединени срещу фалшивите разкази, митове и погрешни схващания относно Конвенцията на Съвета на Европа срещу насилието над жени и домашното насилие”


Изпълнява се в рамките на MASF EWL 2022
Проектът обедини усилията на две национални платформи на Европейско женско лоби –
българската и унгарската. Борейки се със същите погрешни схващания и заблуди, организациите
членове на двете национални платформи разработиха инициативи, насочени към:
– споделяне на опит и разработване на обща стратегия за това как да се проправи пътят към
ратифициране на Конвенцията от България и Унгария;
– повишаване на осведомеността относно Конвенцията сред ключови лица, вземащи политически
решения, които са неутрални или нерешителни относно позицията си по отношение на
Конвенцията в България и Унгария;
– подпомагане на процеса на ратификация и ефективно прилагане на Конвенцията в други страни;
– хармонизиране на законодателството относно насилието над жени и насилието в семейството на
ниво ЕС


Project “United to debunk the false narratives, myths and misconceptions about the Istanbul Convention”


Implemented by the Bulgarian Platform – EWL in frame of the MASF EWL 2022
The Project united the efforts of two national Platforms of the EWL – Bulgarian and Hungarian.
Struggling with the same misconceptions and fallacies the members organisations of both national
platforms developed initiatives aimed to:
– share expertise and develop common strategy on how to pave the way to a ratification of the
Convention by Bulgaria and Hungary;
– raise awareness on the Convention amongst key political decision-makers who are neutral or
undecided about their stance regarding the Convention in Bulgaria and Hungary;
– support the process of ratification and effective implementation of the IC in other countries; and
– to contribute to the process of harmonisation of the legislation on VAW and DV at the EU level

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals