Skip to content Skip to footer

Обзор на промените в Закона за домашното насилие и пропуските в тяхното приложение

  1. Лицето наема адвоката, който го е консултирал, или друг такъв, за да му изготви Молбата за незабавна защита и да му води производството пред Районен съд, за което си заплаща определения хонорар. Тук процедурата е стандартна, адвокатът извършва каквото е необходимо и в 99% от случаите лицето получава Заповед за незабавна защита в срок от 24 часа.
  2. Ако лицето обаче няма възможност да заплати дължимия хонорар, тогава то следва да подаде молба до бюрото за правна помощ и към нея да приложи набор от документи, с които да удостовери, че няма достатъчен доход. За всеки случай тези документи са различни в зависимост от това дали лицето е работещ, безработен, пенсионер и т.н. Тук идва първият неприятен момент за жертвата, че тя трябва да се снабди с тези документи, което я принуждава да ходи по институциите, да заплаща такса понякога, която, макар и минимална, често създава дискомфорт, дори невъзможност да се снабди с така необходимия му документ, а това забавя защитата. За жертвата няма друг вариант освен да отсяда при роднини и приятели или в най-лошия случай да се върне и да нощува при насилника. След като се сдобие с тези документи, те се изпращат в Националното бюро за правна помощ в град София, от където трябва да се произнесат дали лицето отговаря на изискванията и ако това е така, му се назначава служебен защитник. Той от своя страна тепърва започва да пише молбата за защита, което обикновено отнема часове, в зависимост от казуса и състоянието на жертвата и докато пострадалото лице получи заповед за защита, не е ясно колко време ще мине. Не са редки случаите, в които пострадалите лица и юристите се сблъскват с празнични или почивни дни, а в тези дни няма дежурен съдия по граждански дела в съда, който да се произнесе по молбата за защита и да издаде Заповед за защита и това допълнително забавя производството по осъществяване на защита на пострадалото лице.
    На практика имаме прекрасна промяна в ЗЗДН, но все още има какво да се помисли върху нея.

Автор: адв. Анелия Йончева, юридически консултант на Българска платформа – Европейско женско лоби

Този обзор е направен с финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора (ите) и не отразяват непременно тези на Българския фонд за жените, Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито БФЖ, нито ЕС, нито ЕИАОК могат да бъдат държани отговорни за тях.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals