Skip to content Skip to footer

Европейското женско лоби приветства приемането на първата директива на ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие

Европейското женско лоби (ЕЖЛ) изказва сърдечната си благодарност на всички организации за защита на правата на жените, на отдадените активисти на първа линия, на оцелелите и на взимащите решения феминисти, чиято непоколебима отдаденост доведе до приемането от Европейския парламент на първата в историята Директива на ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие. Това означава, че всички жени и момичета ще имат еднакви права на защита като минимум, независимо къде живеят в Европа.

Това монументално постижение е резултат от десетилетия на колективно застъпничество на членовете на Европейското женско лоби, които неуморно водят кампании за правата и сигурността на жените и момичетата в цяла Европа. Изразяваме най-дълбоката си признателност към всяко лице и организация, които допринесоха за това историческо осъществяване на една от приоритетните цели на Европейското женско лоби от нейното създаване преди 35 години.

“Изключително сме горди с това историческо постижение в продължаващата ни борба за равенство между жените и мъжете и за изкореняване на насилието срещу жени и момичета – заяви Илиана Балабанова, президент на Европейското женско лоби. “Приемането на тази директива бележи решаваща стъпка към осигуряване на безопасността и защитата на жените и момичетата във всички сфери на живота, включително онлайн.”

Европейското женско лоби приветства Европейския парламент за признаването на спешната необходимост от справяне с насилието срещу жени и домашното насилие, както офлайн, така и онлайн. Както е подчертано в анализа на ЕЖЛ на договорения текст, с тази Директива ЕС за първи път признава, че насилието срещу жени е пречка за постигане на равенство между жените и мъжете, за което ЕС има задължение да изпълни, както е предвидено в договорите.

“С тази Директива се установяват решаващи задължения за всички държави – членки на ЕС, да спазват своите правни задължения и политики за прекратяване на насилието срещу жени. Призоваваме държавите членки незабавно да въведат този набор от всеобхватни правила, за да спасят живота на жените и момичетата”, заяви Мери Колинс, генерален секретар на ЕЖЛ.

“Държавите членки трябва да вземат предвид незаменимия опит на женските организации и специализираните служби за жени на първа линия, които се занимават с всички форми на насилие срещу жени и подкрепят оцелелите от него с чувствителна към пола и интерсекционална перспектива”, заяви Лаура Каун, директор на ЕЖЛ по въпросите на политиката и кампаниите.

Макар и да отбелязва този важен етап, Европейското женско лоби изразява съжаление за блокирането на няколко ключови аспекта на Директивата от страна на Съвета, особено за вбесяващото решение, наложено от Франция и Германия, да се изключи член 5 относно хармонизираното определение за изнасилване въз основа на съгласие в съответствие със стандартите на Истанбулската конвенция.

“Това е напълно лицемерно и е ужасно, че е пропусната възможност да се защитят жените и момичетата от една от най-отвратителните форми на насилие и да се обърне внимание на срамните нива на безнаказаност на извършителите. Историята ще докаже, че сексуалното насилие е проблем на ЕС, от който никоя страна не е застрахована, и стратегия за контрол и заглушаване на жените. Наложително е да разполагаме с най-добрите законодателни инструменти за превенция и да осигурим на пострадалите достъп до правосъдие и обезщетение сега! “, казва Ирене Розалес, старши съветник по политиките в ЕЖЛ.

ЕЖЛ остава ангажирана с по-нататъшното усъвършенстване на Директивата и разширяване на нейния обхват. Ще продължим да се застъпваме за признаването на насилието срещу жени като престъпление в ЕС, включително изнасилването, сексуалния тормоз на работното място, принудителната стерилизация и пълния обхват на сексуалното и репродуктивното насилие срещу жени.

Европейското женско лоби потвърждава своята отдаденост на напредъка в правата на жените и прекратяването на всички форми на насилие срещу жени. Заедно ще продължим да работим за Европа, в която всяка жена и момиче са в безопасност и могат да живеят без насилие и дискриминация от страна на мъжете.

Оригиналният текст на съобщението на Европейското женско лоби намерете тук.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals