Skip to content Skip to footer

Уъркшоп по джендър мейнстрийминг във Варна

Българска платформа – Европейско женско лоби организира уъркшоп “Джендър мейнстрийминг като дългосрочна стратегия” в гр. Варна като част от проекта си към Солидарния фонд на гражданско обединение “РавниБГ”.
Обучението за интегриране на принципа на равенството – джендър мейнстрийминг – протече в два модула. В първата част Илиана Балабанова, президент на Европейско женско лоби и председател на Българска платформа – Европейско женско лоби, говори за това какво е джендър мейнстрийминг, какви са неговите принципи и цели и как се интегрира в различните политики. Бе обсъдено защо е важен този принцип и как прилагането му означава политиките да отговарят по-ефективно на нуждите на всички граждани – жени и мъже, момичета и момчета, като по този начин се гарантира преодоляването на неравенствата. Дискутирахме също кой е отговорен за прилагането на този принцип на европейско и национално ниво.
Втората част от обучението ни разгледа интегрирането на принципа на равенство в политиките, с фокус социалните политики за хората с увреждане. Обучител бе Мая Донева, основател на Социалната Чайна в гр. Варна. Хората и в частност жените и момичета с увреждане са добър пример в случая, тъй като те са сред най-уязвимите и маргинализирани от обществото групи, а създаването на адекватни политики за тях е мултисекторен и интерсекционален проблем. Дискусията премина през интересни теми като дали услугите за жертви на домашно насилие са адаптирани за хора с увреждания.

Обучението бе проведено с финансовата подкрепа на Солидарния фонд на РавниБГ.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals