Skip to content Skip to footer

Българска платформа – ЕЖЛ проведе Общо събрание

Българска платформа – Европейско женско лоби проведе годишното си Общи събрание на 11 май в гр. Варна.
В събранието се включиха организации-членове на коалицията, както и индивидуални наши членове. Българска платформа – ЕЖЛ отчете дейността си за 2023 година, като организирането на две важни събития – конференция за домашното насилие и насилието, основано на пола, и среща-дискусия за участието на жените в политиката, провеждането на информационна и комуникационна кампания за Истанбулската конвенция с подкрепата на Съвета на Европа, изработването на инфографики за организациите от Платформата, благодарение на Солидарния фонд на РавниБГ и не на последно място, създаването на секретариат на Българска платформа – ЕЖЛ, подкрепен от проект “Мисия: възможна” на Българския фонд за жените.
През изминалата година също така коалицията ни се увеличи от шест на единадесет организации, с което се увеличиха и капацитета и възможностите ни за въздействие, застъпничество и подкрепа за правата на жените.
Представителите на присъстващите организации, сред които “Деметра”, “ДА – обединени срещу насилието”, “Жените на Казанлък”, Клуб на жените – Родопчанка, Център Амалипе – споделиха постижения от изминалата година, както и предстоящите си инициативи, събития и възможности за колаборация. Бяха обсъдени начини за по-ефективно комуникиране в коалицията и заздравяване на сътрудничеството.
В допълнение, предвид все по-големия интерес към индивидуално членство в Платформата, бе взето решение за изработване на вътрешни правила за прием на индивидуални членове, които да бъдат публикувани впоследствие на сайта ни.

С финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора (ите) и не отразяват непременно тези на Българския фонд за жените, Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито БФЖ, нито ЕС, нито ЕИАОК могат да бъдат държани отговорни за тях.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals