Skip to content Skip to footer

ПЕТИЦИЯ! Сексизъм: Виж го! Назови го! Спри го!

Българската политика е място за мъже. И въпреки, че се случва от време на време представителството на жените в НС да достига и дори да надмине 20%, истината е, че съотношението на половете е далеч от идеята за предста-
вителна демокрация. А когато някой от политическите лидери сподели, че ще се „напъне“, както бившият премиер на РБ г-н Борисов, да предложи жена за президент, то всъщност изобразява много точно времената, в които
живеем, защото ние не се „напъваме“, когато става дума за мъж премиер или президент.

Включете се в тази подписка и създайте държава, свободна от насилие, сексизъм и дискриминация.

Интерпретацията на равнопоставеността между мъжете и жените в страната по време на политическата кампания за парламентарни избори 2021г., от страна на политически представените партии и техните лидери бе преобладаващо стереотипна и затвърждаваща посочените обществени нагласи. Пример: из-
казване на Красимир Каракачанов, председател на ВМРО, който публично оповестява включването на жена в кандидат-списъците за парламентарни представители, а посоченото лице е на последно място в листата за гр. Хасково и ще „ краси“ списъка, определен от партията. Поставянето на фокус върху жените като „не се учудвайте на красивите жени в листата“ /Стандарт, 28 февруари 2021/ е показател за дълбочината на неразбиране същността на
концепцията за равнопоставеност.

България е шампион по сексизъм в ЕС: 81% от българите вярват, че основната роля на жената е да се грижи за къщата и за семействотор сочат данни на Евробарометър от 2017г. Очевидно от 2017г. насам промяна не е настъпила.

През 2019г.  бе приета от Съвета на Европа Препоръка за предотвратяване и борба със сексизма CM/Rec(2019)11 – https://rm.coe.int/recommendation-bg-16092019/1680979d5a

Препоръката отбелязва, че сексизмът е широко разпространен и преобладава във всички сектори и всички общества; сексизмът се подсилва от стереотипите по пол; сексизмът е бариера пред овластяването на жените и момичетата, които са непропорционално засегнати от сексисткото поведение. Сексизмът е свързан с насилието над жени и момичета, а ежедневните актове на сексизъм са част от съвкупността от насилие, създаващо атмосфера на сплашване, страх, дискриминация, изключване и несигурност, и ограничава възможностите и свободата.
Необходимостта от преодоляване на сексизма, сексистките норми и поведение и сексистката реч е част от редица международни и регионални инструменти
Ние, организациите-членове на Българска платформа към Европейско женско лоби настояваме българските политици и българските институции да предприемат необходимите действия за преодоляване на сексизма, като предприемат законодателни, изпълнителни, административни, бюджетни и регулаторни мерки за предотвратяване и борба срещу сексизма в България!

Призоваваме българските политици не само да не прилагат сексистката реч на омразата, а и да се стремят към постигането на паритетно представителство в Българския парламент.

Включете се в тази подписка и създайте държава, свободна от насилие, сексизъм и дискриминация.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals