Skip to content Skip to footer

Конференция на тема: “Сексизмът в България – история, измерения и перспективи”

На паметната за новата българска история дата 10.11.2020г. се състоя първата конференция, посветена на сексизма в България. Организатори бяха: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Философско-исторически факултет, Катедра „Социология и науки за човека“, Българската платформа на Европейско женско лоби и Фондация ДА – „Джендър Алтернативи“. програмата на конференцията включваше:

Представяне на работата на българското правителство в областта на защитата на човешките права на жените – Ирина Иванова, Началник на Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, Министерство на труда и социалната политика
Представяне на работата на Европейското Женско Лоби в областта на защитата на човешките права на жените –Илиана Балабанова, Председател на Българската платформа към Европейското Женско Лоби
Представяне на работата на Пловдивския университет в областта на защитата на човешките права на жените – доц. д-р Стойка Пенкова, представител на Пловдивския университет
Представяне на Препоръката на Съвета на Европа и съответното международно и европейско законодателство за правата на човека – адв. Милена Кадиева, Управител на Фондация „Джендър алтернативи“
Примери за сексизъм в националния контекст – Теодора Крумова, Програмен директор на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
Представяне на стандарти за работа в областта на сексизма от медиите, както и предложение за Етични правила за сексизма за работата на местните медии в Пловдив –Илиана Балабанова, Председател на Българската платформа към Европейското Женско Лоби
Представяне на предложение за Етични правила за сексизма за работата на Пловдивския университет, Философско-историческия факултет, Катедра по социология и науки за човека – гл. ас. д-р Милена Ташева, представител на Пловдивския университет

На 27.03.2019г. Съветът на Европа прие „Препоръка за предотвратяване и борба със сексизма“ в ЕС. В България поставихме началото на темата в рамките на конференцията. Темата беше разгледана чрез научен и емпиричен подход. Лектори бяха представители на  Министерството на труда и социалната политика, Пловдивски университет „П. Хилендарски“ и неправителствени организации.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals