Skip to content Skip to footer

Проведе се уебинар на тема “Успехи в икономиката с гарантирано равенство между половете”

На 4 октомври 2021 г. се проведе уебинар на тема “Успехи в икономиката с гарантирано равенство между половете”, организиран от Българската платформа към Европейско женско лоби, финансиран от Фондация “Фридрих Еберт”, който се проведе чрез платформата Zoom. Виртуален домакин на събитието бе ЦМЕДТ “Амалипе”. 

Срещата е в резултат от инициатива, която Българската платформа на Европейското женско лоби реализира със съдействието на фондация “Фридрих Еберт” в България и която представлява поредица от срещи, на които се представят различни теми, свързани с жените, равнопоставеността между половете. Целта е да се подпомогне намаляването на чувствеността на българското общество по отношение на развнопоставеността. Стратегията е основополагащ документ, който определя визията, целите на политиката, действията за осъществяване на конкретен напредък по отношение на равнопоставеността, като в същото време дава насоки за всички държави-членки. 

Сред останалите цели на уебинара са и:

  • разпространение на Стратегията за равенство между половете 2020-2025″ до възможно най-много институции и организации;
  • повишаване на знанията по отношение на различните области в сферата на равнопоставеността на половете;
  • да запознае и предизвика активно участие от страна на институции и организации, със специална насоченост към медиите, с цел тяхното ангажиране в реализирането и постигането на целите на Стратегията на ЕС.

Събитието е и във връзка с това, че преди месеци Българската платформа към Европейското женско лоби отново в рамките на тази инициатива, разработи “Ръководство за ангажиране със Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете 2020-2025”, който можете да намерите ТУК и който е адаптиран за България. С него е направен опит да се представи българската реалност, какво предсатвлява Съюза на равеството, водещите цели на Стратегията, идентифицирани са институциите, които са отговорни за прилагане на Стратегията и др.

Уебинарът бе открит от Теодора Крумова, която представи на участниците контекста, в рамките на който се реализира събитието: приетата от ЕС петгодишна Стратегия за равенство между половете, наречена „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете за 2020-2025г“, инициативата на Българската Платформа на Европейското женско лоби, както и коментаторите на събитието – Ваня Григорова (председател на сдружение “Солидарна България” и застъпник за правата на работещите) и Мишо Гръблев от Фондация “ДА”/Gender Alternatives.

Първият гост – Ваня Григорова, представи презентацията си на тема “Отражение на COVID-19 върху заетостта на жените”. Тя наблегна на това, че в България няма детайлни статистически данни, въз основа на които може да се профилира достатъчно добре ефекта върху жените от узвимите групи. Тя направи кратък преглед на ситуацията относно заетостта на жените в България, сравнителен план за Европейския съюз, както и влиянието на пандемията върху живота на работещите родители.

При последвалата дискусия Деян Колев представи резултатите от проучване относно дела на работещите и безработните в различните възрастови групи, разделени по пол, както и на образователни групи. 

Вторият специален гост и коментатор – Мишо Гръблев – представи презентацията си на тема “Успехи в икономиката с гарантирано равенство между половете”. 

Той разясни, че “Стратегията за равенство между половете за 2020-2025” е налице, защото за последните 10 години в ЕС страните почти нямат напредък по отношение на равенството между половете, като по – голям процент на развитие по въпроса има в по – развитите социално държави. Той обясни, че наличието на  успехи в икономиката и постигане на равенство между половете е възможно, но трудно за постигане. Бяха разгледани въпроси относно постигане на равнопоставено участие в различните сектори на икономиката, преодоляването на разликата в заплащането и в пенсиите на жените и мъжете и др.

При последвалата дискусия Ваня Григорова разясни повече за отпуска за гледане на дете до двегодишна възраст, икономическите причини, свързани с това, както и индексирането на заплащането. 

Участниците изразиха своята благодарност за представената информация, за които, без значение дали са образователни медиатори, студенти или експерти, се оказа изключително интересна и полезна.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals