Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Европейският парламент гласува за присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция

Европейският парламент гласува за присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция: стъпка напред за прекратяване на насилието срещу жени и момичета в Европа! Европейското женско лоби силно приветства решението на Европейския…

Read More

„Проучване относно представителството на жените в политиката в Европа“

Проучването представено Европейско женско лоби очертава текущото състояние на представителството на жените в политиката в Европа, подчертава различните законодателни актове и инициативи, които съществуват в различните европейски страни, както и…

Read More

Българска платформа Европейско женско лоби вече е асоцииран член на Европейската асоциация за образование на възрастни (EAEA)

Българска платформа Европейско женско лоби вече е асоцииран член на Европейската асоциация за образование на възрастни (EAEA) - гласът на неформалното образование за възрастни в Европа. EAEA е европейска неправителствена…

Read More

Развиваме среда свободна от насилие и стереотипи към жени и момичета

Българска платформа към Европейско женско лоби (Българска платформа – ЕЖЛ) е коалиция от неправителствени организации и съмишленици от цялата страна, които работят за постигане на равенство между половете и срещу…

Read More

ЕК стартира кампания за повишаване на осведомеността по отношение на стереотипите, основани на пола

Европейската комисия стартира кампания за повишаване на осведомеността в целия ЕС по отношение на стереотипите, основани на пола в различни сфери на живота, включително избор на кариера, споделяне на отговорности…

Read More

Основни послания в подкрепа на развитието на Стратегия и план за действие срещу фалшивите разкази, митове и погрешни схващания относно Конвенцията на Съвета на Европа срещу насилието над жени и домашното насилие” /”Key messages for supporting the development of Strategy and action plan aiming to debunk false narratives, myths and misconceptions about the Istanbul Convention

Българска платформа на Европейско женско лоби и Унгарско женско лоби Януари 2023 Основни послания в подкрепа на развитието на Стратегия и план за действие срещу фалшивите разкази, митове и погрешни…

Read More

Българска платформа към Европейско женско лоби и Български фонд за жените проведоха “Форум за политики и действия за борба с насилието над жени“

Събитието се проведе на 12 декември 2022 г. в София и бе в рамките на проект, подкрепен от Съвета на Европа. Форумът обедини над 100 души, представители на политически партии,…

Read More

ОТВОРЕНО ПИСМО относно спешното приемане на адекватно и ефективно законодателство в защита и превенция на домашното насилие и насилието над жените

Относно: Спешното приемане на адекватно и ефективно законодателство в защита и превенция на домашното насилие и насилието над жените.

Read More

Над 70 души присъстваха на конференция за защита на правата на жените и момичетата от насилие в Пловдив

С участието на граждански организации от цялата страна, представители на Пловдивския университет „П. Хилендарски“ и специалисти от държавни институции премина на 27 март конференцията „Защита на правата на жените и…

Read More

“Своевременна защита не би могла да бъде предоставяна без активното участие на държавата и институциите.” – Дияна Видева, Асоциация Деметра

Дияна Видева, Асоциация "Деметра" Дияна Видева е психолог, член на Управителния съвет на Асоциация “Деметра” и професионалист с над двадесет и пет години опит. Kак темата за насилието над жени…

Read More

“Насилието във всичките му форми, в частност това върху жени и момичета, е негативен социален феномен, който води до аномия и социална дезинтеграция.” – Д-р Стойка Пенкова

Д-р Стойка Пенкова Д-р Стойка Пенкова е доцент по „Социология на неравенствата“ и декан на Философско-исторически факултет на ПУ „П. Хилендарски“. На конференцията на 27 март тя е лектор по темата…

Read More

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals