Skip to content Skip to footer

Това не са цитати от полицейски разпит или протокол от партийна характеристика в стила на БКП от 80-те години. Това се реални журналистически въпроси, зададени в предизборна кампания 2024г. Важно е уточнението, че те са зададени на кандидат за народен представител – жена, от ромски произход. Тези въпроси-констатации не се повтарят нито в това предаване (в друго издание), нито в друго предаване, по тази или други медии. Те не се задават на кандидати мъже или кандидати от други етнически групи. Т.е. журналистът (от водеща национална медия) е решил да зададе въпрос-оценка („вие не знаете как да решите тези въпроси“) и да си отговори („нали“) точно и само в това интервю. А въпросът за образованието, който също не се задава на останалите кандидати за народни представители, цели да насочи зрителя към стереотипното клише за „необразованите цигани“. Обобщено, въпросите са зададени точно защото събеседникът е жена и е от ромски произход, кандидат за народен представител, и целят представянето и в негативна светлина. Водещият много добре е запознат с етническия произход и с образованието на събеседничката предварително (тя е известна поп-фолк изпълнителка) и използва тази информация в негативна посока. Това е класическият пример за „сексизъм“ (полово неравнопоставяне) и „дискриминация“ на принципа етнос. В същото време друг известен рап-изпълнител беше избран за народен представител в Европейския парламент. Няма данни на него да са зададени същите или подобни въпроси-констатации. Но той е мъж и е от български произход.
Реших да започна моя анализ на извършения от екипа на Българската платформа на Европейско женско лоби медиен мониторинг с абзац, който спокойно може да бъде и финал на „разговора“.
Темите, по които събирахме цитати от политици, анализатори, експерти и журналисти през последните три месеца бяха: 1. Жените и включването в обществения живот на жени от различен етнос, религия, държава на произход и др. 2. Равенство между половете. 3. Участие на жените в политиката – жени политици. 4. Джендър роли и „джендър“ въобще – стереотипи, основани на пола, сексизъм, политики, насочени конкретно към определен пол, и т.н. 5. Насилие над жени и момичета. 6. Икономическа реализация на жените. 7. Майчинство и раждаемост. 8. Здравеопазване на жени.
Мониторингът обхваща следните медии и предавания: БНР, програма Хоризонт и регионалните радиостанции на БНР в Пловдив, Бургас, Стара Загора и регионалните медии във Велико Търново, Казанлък, Смолян – в часовете от 8 до 10 ч. сутринта, и във водещите новинарски блокове в 12.00 ч. БНТ и БТВ в централните новинарски емисии на съответната медия – БНТ от 20.00 ч. и БТВ от 19.00 ч. В допълнение, обект на анализ ще бъдат и следните публицистични предавания: за БНТ – Говори сега и Още от деня; за БТВ – БТВ Репортерите. Интернет страниците на парламентарно представените политически партии и техните социални медии. Новините на БТА.

Цитатът-заглавие, както и последващият контекстуален анализ, който доказва, че случилото се в анализираното интервю е „сексизъм“ и „дискриминация“, са чудесно обобщение и пример за случилото се през последните месеци в България и дава основния извод от проведения мониторинг на медии: „Разговор“ липсва. Балансирано участие в политиката и политическото говорене в България напълно отсъства. Политици и медии са обединени в едностранчивото представяне на информация по темите, които са обект на нашия мониторинг. Не просто липсва баланс в представянето на информацията, а едната гледна точка напълно отсъства.


Още при първичния анализ на данните се забелязват следните дисбаланси. На ниво статистика, в изборните листи на водещите партии процентът на включените жени в листите е 1/5, а жените на избираеми водещи места са още по-малко. Към момента все още не са излезли официалните резултати с имената на новите народни представители в България, но точни данни ще бъдат включени в окончателния и завършен мониторингов анализ, подготвян от Българската платформа на Европейско женско лоби.
Прави впечатление, че част от темите на мониторинга изобщо не присъстват в дневния ред на политици или журналисти. Това са темите: жените и включването в обществения живот на жени от различен етнос, религия, държава на произход и др. Здравеопазване и жени. Насилие над жени и момичета. Икономическа реализация на жените. По тези теми няма въпроси от журналистите и няма коментари от политици по време на предизборната кампания за български и Европейски парламент в наблюдаваните медии и предавания.
За друга част от темите присъства само едната гледна точка. Абсолютно всички политици и журналистически въпроси са на едно мнение по темите за „Джендър роли и „джендър“ въобще – тук влизат стереотипи, основани на пола, сексизъм, политики, насочени конкретно към определен пол, и т.н.“. В действителност „разговорите“ по темите представляват надпреварване, в което интервюираните политици припомнят своята непримирима борба с „джендърите“, джендърната идеология“ и „джендъра“… и заявяват своята убеденост в тази борба и за в бъдеще. Политиците не обясняват какво според тях е „джендър“, „джендърна идеология“ и кои са „джендърите“, и журналистите не ги питат. Консервативното и стереотипно мислене, което е в основата на половата неравнопоставеност и на домашното насилие в България, е взело връх в медийната среда.
Единствено по темите „насилие над жени и момичета“, “икономическа реализация“ на жените, „майчинство и раждаемост“, на думи и с лекота се демонстрира желание за позитивна промяна. Партии, които са били в опозиция и оспорват всички действия на управлявалите в последното правителство, по тези теми обявяват, че са изпълнили своите предишни предизборни обещания, защото именно оспорваното предишно правителство е приело „правилните“ законодателни промени. Прави впечатление, че очевидно тези теми се смятат за „нетоксични“ и по тях свободно се говори с общи понятия и в бъдеще време. А при гарантираната от Конституцията свобода на словото и обещанията, лековато политиците преминават към една фантазна действителност, в която обещават да раздават „по 10 000 лв. за новородено дете“ (обещано от партия, която влезе в Парламента), и „по 25 000 евро за първо и 30 000 евро за второ дете“ (обещано от друга партия, която почти влезе в Парламента)…
Очаквайте скоро пълния анализ на извършения от Българската платформа на Европейско женско лоби мониторинг на медиите през месеците април-юни на 2024г. по време на предизборната кампания за български и Европейски парламент.
За финал ще цитирам отговора на журналистическия въпрос, който озаглавява настоящата статия, защото в тази предизборна кампания, както често става в България, важните думи останаха нечути: „Първо, ромите да живеят като хората. Това не става с раздаване на пари. Законът трябва да се промени. Нашите цигански деца заедно с техните родители трябва да разберат, че трябва да се учи. Аз съм със средно образование.“

Българска платформа към Европейско женско лоби представя резюме от медийния обзор-анализ, проведен в рамките на проект „Политики и политическо говорене за балансирано участие в политиката в България по време на изборите за ЕП, 2024г.“.
Пълен текст на анализа, както и всички резултати от проекта ще бъдат представени в началото на октомври 2024г.
Проектът се реализира с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт, Бюро България.

Илюстрация: Ermina Emmanouel for Fine Acts

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals