Skip to content Skip to footer

Европейското женско лоби и Българска платформа към Европейско женско лоби призовават Европейския парламент да приеме Директивата срещу насилието над жени сега  

Европейското женско лоби и Българска платформа към Европейско женско лоби призовават Европейския парламент да бъде единен и да приеме Директивата срещу насилието срещу жени и момичета в Европа 
преди края на настоящия мандат на белгийското председателство.

Настояваме всички политически групи да поемат отговорност и да гарантират еднаква защита на жените и момичетата в целия Европейски съюз. 

В този критичен момент, когато часовникът тиктака преди изборите за Европейски парламент и потенциалната опасност Европа да бъде управлявана от крайнодесни сили приемането на законодателство в защита на жените и момичетата от насилие е от решаващо значение. 

Директивата ще има огромно въздействие върху живота на жените и момичетата не само днес, но и за бъдещите поколения, тъй като тя има за цел да въведе всеобхватен специализиран пакет от мерки, приложим към всички жертви на насилие срещу жени и домашно насилие според националните определения, както и към жертвите на кибернасилие, на женско генитално осакатяване и, не на последно място, към жертвите на изнасилване, жертвите на принудителна стерилизация и жертвите на сексуален тормоз на работното място.

Сега е моментът да бъдем обединени като единен глас в Европейския парламент, за да гарантираме, че белгийското председателство ще представи силна директива навреме.

Пълният текст на Изявлението на Европейско женско лоби прочетете тук.

—————————————————————————————————————-

Българска платформа към Европейско женско лоби е коалиция от неправителствени организации и индивидуални членове от цялата страна. Организацията се застъпва за интересите на всички жени, независимо от тяхната раса, етнически произход, здравословно състояние, сексуална ориентация, възраст, религия, убеждения или други различия.

От 2005 г. Платформата е пълноправен член на най-голямата коалиция в Европейския съюз – Европейско женско лоби (ЕЖЛ; European Women’s Lobby), Европейско женско лоби (ЕЖЛ) е създадено през 1990 г. Европейско женско лоби обединява женското движение в Европа и си поставя за цел да повлияе на широката общественост и на европейските институции да работят в подкрепа на правата на жените и за постигане на реално равенство между жените и мъжете. ЕЖЛ е най-голямата мрежа от женски асоциации, представляваща над 2000 организации във всички държави-членки на ЕС и в страните кандидатки за членство.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals