Skip to content Skip to footer

Българска платформа Европейско женско лоби вече е асоцииран член на Европейската асоциация за образование на възрастни (EAEA)

Българска платформа Европейско женско лоби вече е асоцииран член на Европейската асоциация за образование на възрастни (EAEA) – гласът на неформалното образование за възрастни в Европа. EAEA е европейска неправителствена организация със 120 организации-членове в 43 страни и представлява повече от 60 милиона учащи се в цяла Европа.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals