Skip to content Skip to footer

„Проучване относно представителството на жените в политиката в Европа“

Проучването представено Европейско женско лоби очертава текущото състояние на представителството на жените в политиката в Европа, подчертава различните законодателни актове и инициативи, които съществуват в различните европейски страни, както и техния успех и ограничения.

През 2022 г. Индексът за равенство между половете на EIGE във властта отбеляза 57,2 точки, най-ниският резултат от всички области. В Европа, когато става въпрос за жените, които имат достъп до позиции за вземане на решения в политиката, секторът все още е силно сегрегиран: жените представляват съответно само 33,4% от министрите и 33% от членовете на парламента. Освен това в Европейския парламент има само 17 жени евродепутати от етнически малцинства. И все пак, жените, в цялото им многообразие, трябва да бъдат равнопоставено представени на позиции за вземане на решения и интересите на жените трябва да бъдат на първо място в политическия дневен ред.

Това проучване представя:

• разбиране на текущото състояние на нещата в ЕС и предизвикателствата за преодоляване във връзка с компетенциите на ЕС и принципа на субсидиарност;

• преглед на прецедентите на ЕС в подкрепа на застъпничеството за по-амбициозни (обвързващи) инструменти на ЕС относно представителството на жените в органите за вземане на решения;

• преглед на 20 национални казуса, които да бъдат използвани на ниво ЕС;

• преглед на инициативите на европейските политически партии за подобряване на представителството на жените.

Можете да прочетете повече за проучването в линка: https://womenlobby.org/Representation2023?var_mode=calcul

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals