Skip to content Skip to footer

“Жените лидери са демонстрирали, че приоритизират човешките права при изготвянето на политики, особено правата на уязвимите и маргинализираните.” Шерил Томас, Global Rights for Women

Cheryl Thomas
Cheryl Thomas, Global Rights for Women

Шерил Томас е директор и основател на Global Rights for Women и участник в предстоящата на 28 ноември среща-дискусия “Жените в политиката – на местно, национално и европейско ниво”. От 1993 г. тя работи с партньори по целия свят за насърчаване на човешките права на жените и постигане на ефективна системна и правна реформа за прекратяване на насилието над жени и момичета. Global Rights for Women работи с повече от 60+ международни партньори, за да идентифицира пречките пред правосъдието и безопасността за жените, преживели насилие, като основна тяхна цел е подобряване на законите, политиката и практиката, в името на един безопасен и равнопоставен живот за жените.

Кой според Вас е най-големият принос на жените към политическия процес?
Лидерството на жените означава повече колаборация и по-приобщаващи процеси при вземането на решения. Жените лидери също така са демонстрирали, че приоритизират човешките права при изготвянето на политики, особено правата на уязвимите и маргинализираните.

Коя смятате, че е най-голямата пречка в момента пред равното участие на жените в политиката?

През целия си живот и по целия свят жените все още са маргинализирани както от явни, така и от скрити форми на подчинение. Насилието е най-ефективната тактика за ограничаване на свободата на жените да участват равностойно във всички аспекти на обществото, включително и в политиката. Безнаказаността за това насилие, от своя страна, води до продължаващото неравенство.

Законодателството само по себе си достатъчно ли е, за да се гарантират устойчиво правата на жените?
Доброто законодателство е критично важен компонент за гарантиране на човешките права на жените и момичетата. Прилагането на тези закони, координирано от съотвените изпълнителни агенции и ръководено от опита на оцелелите от това насилие, трябва да върви ръка за ръка с доброто законодателство, за да постигнат ефективни резултати.

Как си представяте свят, в който управленските решения се взимат поравно от 50% жени и 50% мъже?
Представям си този свят като по-малко насилствен, по-внимателен към нуждите на уязвимите, един по-добър, по-справедлив свят.

“Жените в политиката – на местно, национално и европейско ниво” ще се състои на 28 ноември 2023 г. в хотел “Анел” с финансовата подкрепа на European Women’s Lobby и Български фонд за жените.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals