Skip to content Skip to footer

Европейско женско лоби приветства дългоочакваното споразумение относно Директивата за борба с насилието над жени и домашното насилие

На 6 февруари 2024г. бе постигната историческа сделка в защита, превенция и наказателно преследване на насилието над жени и домашното насилие в Европа

Има шанс след толкова години застъпнически кампании, анализи, препоръки и ежедневна работа за превенция и защита от насилие над жени и домашно насилие, Европейският съюз да хармонизира законодателството като приеме първата по рода си Директива на ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие.
Директивата е първият закон на ЕС, който гарантира, че жените жертви на насилие, включително и домашно насилие ще получават адекватна защита, подкрепа, достъп до правосъдие и обезщетение, независимо къде живеят в ЕС.
Този законодателен акт включва не само традиционно познатите форми на насилие, но и престъпленията като генитално осакатяване на жени (FGM), принудителен брак, споделяне на интимни или манипулирани материали без съгласие, киберпреследване, кибертормоз, нежелано получаване на сексуални материали, онлайн подбуждане към насилие или омраза. Така Директивата поставя началото на нова ера в борбата срещу насилието и в защита на над 450 милиона граждани на ЕС.
За съжаление, държавите-членки не изпълниха задълженията си да включат в тази Директива защитата от едно от най-отвратителните престъпления, а именно изнасилване, основано на липса на съгласие. Ние, жените и момичетата в ЕС, организациите-членове на Европейско женско лоби и всички организации, които работят в защита на правата на жените сме горчиво разочаровани от това решение. Жените заслужават повече!

Докладчиците, членове на Европейския парламент, Франсис Фитцджералд и Евин Инчир, с подкрепата на Европейско женско лоби, успяха да осигурят включването на член в Директивата, който признава за първи път на ниво ЕС, че изнасилването се определя чрез липсата на съгласие и разглежда въпроса за съгласието изчерпателно чрез включване на нови задължителни кампании за осведомяване в целия ЕС.
Това не е краят на кампанията за хармонизиране на законодателството в защита от насилие над жените в ЕС. Това е само началото! Тази Директива ще послужи като трамплин за законодателите в следващия Европейско парламент да постановят, че изнасилване, основано на липса на съгласие, е престъпление. Нашата борба продължава!
Директивата е силно обнадеждаваща за по-младото поколение жени в ЕС, тъй като е много силна по отношение на киберпрестъпленията, включително и по отношение на споделяне на интимни изображения без съгласие, което се разглежда като самостоятелно престъпление.
Изключително важно е тази Директива, която включва много нови престъпления, да бъде завършена в рамките на мандата на този Европейски парламент. В момента в ЕС липсва адекватен отговор срещу насилието над жените. Сега държавите-членки ще разполагат с Европейска директива, която да ръководи работата им в тази област. Тази Директива ще бъде основополагаща и централна към пътя на промяната, а насилието над жени ще получи по-висок политически отговор от правителствата в цяла Европа.
„Взето е историческо решение! Посланието, което ЕС даде с тази сделка, е, че правата на жените са основни човешки права и никога не са личен въпрос, а структурен проблем, вграден в патриархалността, сексизма и женомразството. Всички форми на насилие срещу жени трябва да сложат край сега”, каза Илиана Балабанова, президент на Европейското женско лоби. „Тази директива е от решаващо значение за държавите членки, като моята България, които все още не са ратифицирали Истанбулската конвенция, тъй като тя определя холистична рамка от задължения и минимални стандарти.“

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals