Skip to content Skip to footer

Примери за сексизъм в езика и комуникациите:

Употребата на мъжки род при говорене („той/негов/на него“ когато се отнася до неуточнена изрично личност). Титулна страница на публикация, изобразяваща само мъже. Назоваване на жена, като се използва мъжки род за нейната професия. Рекламна кампания, която съдържа изображения на голи тела без това да е необходимо. Реклама с мъж показващ на жена как да ползва перална машина.

Защо трябва да обръщаме внимание на това?

Езикът и комуникацията имат значение, защото те правят хората видими или невидими и признават или омаловажават техния принос към обществото. Езикът формира нашите мисли, а начинът по който мислим влияе върху нашите действия. Неотчитането на пола или дискриминационният език утвърждават сексистките нагласи и поведение.

Как да го предотвратим?

Използвайки женски и мъжки род когато се обръщате към смесена аудитория. Преглеждайки публичната комуникация с цел да се уверите, че се използва съобразен със спецификите на пола език и изображения. Изготвяйки наръчници за съобразена със спецификите на пола комуникация за различни групи. Насърчавайки научните изследвания в тази област.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals