Skip to content Skip to footer

Медии, Интернет и социални медии

Примери за сексизъм в медиите:

Сексуализиран образ на жените в медиите. Телевизионно шоу за мъже. Представяне на насилието над жените в медиите, като се отправят обвинения към жертвите. Журналисти, най-често жени, получаващи коментари в социалните медии, основани на техният външен вид, вместо на дискутираните теми. Интернет приложения изпращащи реклами за работа само до мъже, поради това, че алгоритъмът им е формиран по дискриминационен начин.

Защо трябва да обръщаме внимание на това?

Децата, но и не само те, са бомбардирани със сексистки медийни послания, които им влияят. Такива послания ограничават техния собствен избор в живота. Те създават впечатлението, че мъжете са пазители на знанието и силата, а жените са обекти, чийто външен вид може свободно да бъде коментиран. Сексизмът в онлайн пространството изтласква жените извън него. Онлайн сексизмът може да причини много сериозни травми. Злоупотребата или подигравката с някого в онлайн пространството се превръща в постоянен цифров запис който може да се разпространява впоследствие и е трудно да се изтрие.

Как да го предотвратим?

Прилагайки законодателството относно равенството между половете в медиите. Обучавайки за представителите на медиите и специалистите по комуникация по темата за равнопоставеността между половете. Осигурявайки балансирано представяне на жените и мъжете в медиите, в разнообразни и нестереотипни за тях роли. Насърчавайки реклами, които повишават осведомеността по отношение на стереотипите по пол, вместо тяхното затвърждаване. Предоставяйки обучение по дигитална грамотност за младежи и деца. Законодателно дефиниране и криминализиране на (онлайн) секситката реч на омразата. Създавайки специализирани услуги, предоставящи консултации за справяне с онлайн сексизма.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals