Skip to content Skip to footer

Директивата за борба с насилието срещу жени и домашното насилие влиза в сила в целия Европейски съюз

На 13 юни 2024г. Директивата за борба с насилието срещу жени и домашното насилие влиза в сила в целия Европейски съюз ✔

След 3 години, на 13 юни 2027 г., всички страни от ЕС ще трябва да са адаптирали своите закони, бюджети и ресурси към разпоредбите на Директивата.

Директивата включва:

⚖ 6 престъпления: генитално осакатяване на жени, принудителен брак, споделяне на интимен или манипулиран материал без съгласие, кибер преследване, кибертормоз (включително доксинг и киберфлашинг) и кибер подбуждане към насилие или омраза.

⚖ Ако срещу журналист, общественик или защитник на правата на човека е извършена форма на насилие срещу жени заради работата им, това ще бъде утежняващо вината обстоятелство за осъждане.

👩⚕️ Специфична подкрепа за жертвите на тези видове престъпления, като достъп до приюти и жилища, когато е необходимо.

🧒 Подкрепа за деца, които може да са били свидетели на домашно насилие.

❌ Силни превантивни мерки, за да можем да сложим край на това явление – по-добро образование, кампании за повишаване на осведомеността и разбиване на стереотипите.

📃 Задължение за Национален план за действие.

Най-важното е, че има конкретен текст за предотвратяване на изнасилване, където всички страни от ЕС са съгласни, че „сексът без съгласие се счита за криминално престъпление“. Това е силно послание, че съгласието е задължително.

Така че времето тиктака 🕐 – към новото Народно събрание и към Министерството на правосъдието!

С финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора (ите) и не отразяват непременно тези на Българския фонд за жените, Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито БФЖ, нито ЕС, нито ЕИАОК могат да бъдат държани отговорни за тях.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals