Skip to content Skip to footer

Примери за сексизъм в частната сфера:

Жените извършват по-голямата част от неплатената работа (полагане на грижи, и домашна работа) в сравнение с мъжете, например, само жени помагат за измиването на чиниите след вечерно парти. Сексистки шеги между приятели. Постоянно предлагане на „женски“ или „мъжки“ играчки за момичетата/момчетата. Насърчаване на момчетата да поемат рискове и да се състезават, а момичетата да бъдат послушни и съобразителни. Употребата на изрази като „бяга като момиче“ или „момчетата са си момчета“.

Защо трябва да обръщаме внимание на това?

Неплатената работа създава пречки за участието на жените на пазара на труда, за тяхната икономическа независимост, както и за участието им в спортни или развлекателни занимания. Играчките (например детска кухня или конструктор) влияят върху формирането на определени стереотипни по пол роли, както и върху избора на образование или професия. Сексистките шеги могат да сплашат или да обезличат личността и да омаловажат сексистко поведение.

Как да го предотвратим?

Мерки за повишаване на осведомеността и проучвания за въздействието на споделянето на неплатения труд между жените и мъжете. Мерки за съчетаване на личния и професионалния живот за всички. Популяризирайки унисекс играчки. Насърчавайки момчетата, както и момичетата да вземат участие в домакинските задължения. Предоставяйки и на момичетата пространство и свободата да играят, изследват и да бъдат себе си.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals