Skip to content Skip to footer

Примери за сексизъм в правосъдната система:

Съдия, който изказва предположение, че жертвата на сексуално насилие „си го е търсила“. Коментари на юрист по отношение на външния вид на колежка. Полицейски служител, който не приема сериозно или омаловажава твърдение за насилие над жена.

Защо трябва да обръщаме внимание на това?

Такова поведение води до оттегляне на съдебното дело. Създава недоверие към съдебната система. Може да доведе до несправедливи осъждания. Унижава жените и ги изтласква извън юридическите професии.

Как да го предотвратим?

Прилагайки политики за равен достъп на жените до правосъдие. Обучавайки юристи и правоприлагащите органи. Разчупвайки стереотипите в правосъдието чрез кампании за повишаване на информираността. Гарантирайки професионалистите да вземат решения основани на факти, на поведението на извършителя и контекста на делото, а не на облеклото на жертвата например.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals