Skip to content Skip to footer

Подкрепа за борбата на жените от Иран

Българска платформа към Европейско женско лоби се солидаризира със смелите жени на Иран, които в момента безстрашно протестират срещу потисничеството, борейки се за своите права, свобода, демокрация, равенство между половете и справедливост.

The Bulgarian Platform of the European Women’s Lobby stands in solidarity with the brave women of Iran who fearlessly protest against oppression fighting for their rights, freedom, democracy, gender equality and justice.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals