Skip to content Skip to footer

Приключи успешно кампанията ни за комуникация и застъпничество за борба с насилието над жени

Българска платформа към Европейско женско лоби приключи проект за комуникация и застъпничество по Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Кампанията продължи от месец ноември 2022 г. до юни 2023 г. и е един от двата проекта в България, финансирани по програмата на Съвета на Европа “Да сложим край на насилието над жени: международна програма”.


С тази инициатива Българската платформа на ЕЖЛ достигна до над 3000 души и изгради мрежа от съмишленици, в това число политици, държавни служители, представители на академичната общност, медиите, младежта и гражданските организации. Макар промените в нагласите и поведението на хората да не се случват бързо, кампанията спомогна темата за борбата с насилието над жени и домашното насилие да стане част от дневния ред на новия български парламент.


Научете повече на сайта на Съвета на Европа.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals