Skip to content Skip to footer

Примери за сексизъм в образованието:

Учебници, съдържащи стереотипни образи за жени/мъже, момчета/момичета. Отсъствие на жените като писателки, като исторически или културни личности в учебниците. Обезкуражаване при консултиране на избор за кариера или образование, които са в разрез с половите стереотипи. Учители, които правят коментари по отношение на външният вид на учениците/студенти/колегите учители. Сексистки коментари по отношение на момичетата. Тормоз над ученици/студенти, които са извън стереотипните представи от страна на други ученици/студенти или от образователните специалисти. Липса на информираност/процедури/реакции за справяне с подобно сексистко поведение.

Защо трябва да обръщаме внимание на това?

Образователното съдържание и поведението на образователните специалисти оказва силно влияние върху представите и поведението. Атмосферата на сексизъм в образованието се отразява негативно върху постиженията на учениците/студентите. Сексизмът в образованието може да ограничи бъдещия избор на кариера и начин на живот.

Как да го предотвратим?

Прилагайки политики и законодателство по отношение на равнопоставеност на половете в образованието. Преглеждайки учебниците с цел да се уверите, че в тях няма сексизъм или че те представят както жените, така и мъжете в нестереотипни роли. Осигурявайки представяне на жените като учени, творци, спортисти, лидери и политици, както в учебните материали, така и в учебните програми. Преподавайки история на жените. Осигурявайки механизми за подаване на жалби. Преподавайки въпроси от областта на равнопоставеност на половете, както и сексуално образование (вкл. и по отношение на понятия като „съгласие“ и „лични граници“). Предоставяйки обучение за професионалистите в образователната система по отношение на несъзнателните предразсъдъци.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals