Skip to content Skip to footer

Примери за сексизъм в публичния сектор:

Коментари със сексуален контекст, коментари по отношение на външния вид или по отношение на семейното положение на политици, най-често жени в политиката, включително в парламентите. Коментари по отношение на сексуалната ориентация или външния вид на потребителите на обществени услуги от страна на служителите в институциите. Сексистки изображения, поставяне на женски голи тела на публични работни места, (например в стаите за болничния персонал). Коментари по отношение на външния вид на жени на обществени места, в т.ч. и в публичния транспорт.

Защо трябва да обръщаме внимание на това?

Публичният сектор има задължението да ръководи чрез своя пример. Сексизмът в парламентите е много често срещано явление и той ограничава възможностите и свободата на жените в парламентите били те депутатки или служителки. Сексизмът ограничава равния достъп до публичните услуги. Сексизмът в обществените места ограничава правото на свободно движение на жените. Сексизмът може да доведе до насилие и да създаде потискаща среда, пречеща предимно на жените да участват пълноценно в публичния живот.

Как да го предотвратим?

Обучавайки персонала. Въвеждайки кодекси за поведение, механизми за жалби, дисциплинарни мерки и услуги за подкрепа. Реализирайки кампании за повишаване на осведомеността, например поставяйки плакати на публични места, обясняващи какво представлява сексизма. Насърчавайки балансираното представяне на половете в процесите на вземане на решения. Насърчавайки изследвания и събиране на данни по проблематиката.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals