Skip to content Skip to footer

“Обществото най-накрая трябва да разбере и приеме, че домашното насилие не е личен, а обществен проблем” – д-р Благородна Макева

Д-р Благородна Макева е лектор на предстоящата конференция “Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления и домашно насилие”, организирана от Българска платформа към Европейско женско лоби, на 27 март 2023 г. в Пловдив.
д-р Благородна Макева

Д-р Благородна Макева е лектор на предстоящата конференция “Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления и домашно насилие”, организирана от Българска платформа към Европейско женско лоби, на 27 март 2023 г. в Пловдив. Тя е бивш служител на МВР със стаж в системата над 23 години и юрист, който през годините винаги активно е работил по темата. През годините в МВР е била председател на Постоянната комисия по права на човека и полицейска етика в МВР, член на Националния съвет за подпомагане и компенсация на жертви на престъпления и на Националния съвет за равнопоставеност на жените и мъжете. Има присъдена докторска степен по специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (вътрешен ред и сигурност)”.

В момента е независим консултант с изследвания, анализи и обучения по различни теми, свързани с правата на човека – предоминантно по темата за превенцията и защитата от домашно насилие, трафика на жени и деца с цел сексуална експлоатация и също така консултира юридически пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола.

Kак темата за насилието над жени и момичета стана част от професионалния Ви път?
Дълги години съм била служител на МВР и там, за съжаление, практиката ни сблъсква с това уродливо явление. Виждала съм грозното лице на домашното насилие в толкова много и различни форми, че винаги се учудвам, когато се сблъскам с нещо невиждано от мен до момента.

Kакво ще представите на конференцията “Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления и домашно насилие” на 27 март в Пловдив?
На конференцията ще представя законодателството в страната, правните възможности за защита и практиката. Всичко това със статистика и факти от последните 3 години.

Защо смятате, че този проблем е важен в момента?
Този проблем е важен винаги, но по време на световната пандемия от Ковид-19, домашното насилие се разпространи също пандемично, защото жертви и насилници бяха затворени зад четири стени и това беше един от негативните ефекти на социалната изолация, която изигра ролята на катализатор на насилието. Само, за да го обрисувам с цифри, ще споделя само една – за тези три години, за които ще представя данни и на конференцията (2020-2022), на единния европейски номер 112 в страната ни са получени близо 110 000 сигнала за домашно насилие.

Кое според Вас е най-спешно да се промени в настоящата ситуация в България, конкретно по темата насилие над жени и домашно насилие?
Много има за променяне. Не е едно. Като експерт, но преди всичко като човек, ще кажа – обществените нагласи. Обществото най-накрая трябва да разбере и приеме, че домашното насилие не е личен, а обществен проблем. Без повишаване на чувствителността по темата и изграждане на обществена нетърпимост към това насилие, борбата с него е обречена на неуспех.
Но ако трябва стегнато да посоча спешните законови промени като юрист, ще бъдат следните:
1) създаване на Национален орган за координация, мониторинг и оценка на политиките и мерките за предотвратяване на домашното насилие и подобряване на взаимодействието между различните държавни органи и организациите, които имат отношение към проблема; 2) Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за не по-кратък от тригодишен период; 3) създаване на координационен механизъм за помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие; 4) създаване и поддържане на Национална информационна система и Национален регистър за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната, или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа; 5) Увеличаване на срока за подаване на молба за защита от домашното насилие; 6) Премахване на изискването за системност в дефиницията за престъпления, извършени в условие на домашно насилие в Наказателния кодекс и накрая, но не на последно място 7) Изграждане, поддържане и управление на кризисни центрове за лица, пострадали от домашно насилие.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals