Skip to content Skip to footer

Българска платформа – Европейско женско лоби ще прави анализ на политиките и политическото говорене в България по отношение на балансираното участие на жените и мъжете в политиката

С оглед на предстоящите избори за Европейски парламент през юни, Българска платформа – Европейско женско лоби ще работи по проект “Политики и политическо говорене за балансирано участие в политиката в България по време на изборите за ЕП 2024г.”, който реализираме с финансовата подкрепа на Фондация Фридрих Еберт.


В рамките на проекта ще бъде изготвен анализ на политиките и политическото говорене в България по отношение на балансираното участие на жените и мъжете в политиката, който ще включи медиен обзор на изказванията, направени от водещите български политически партии по отношение на равенството между половете и равното участие в политиката, онлайн анкета за идентифициране на нагласите сред гражданското общество и сред политическите партии за участието на жените в политиката и обзор на добри европейски практики, които биха могли да бъдат отправна точка или да бъдат приложени в България. Всички резултати ще бъдат споделени с широката публика на уебсайта и в каналите на Българска платформа.


Като дългосрочен резултат инициативата си поставя за цел да постигне широка обществена дискусия по отношение на равенството между половете и необходимостта от постигане на паритетна демокрация в България, включително и за преодоляване на джендър сегрегацията в законодателната и изпълнителната власт на вертикално и хоризонтално ниво.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals