Skip to content Skip to footer

Европейският парламент гласува за присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция

Европейският парламент гласува за присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция: стъпка напред за прекратяване на насилието срещу жени и момичета в Европа! Европейското женско лоби силно приветства решението на Европейския парламент да даде зелена светлина на ратифицирането от страна на ЕС на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие, Истанбулската конвенция. Това историческо гласуване изпрати още веднъж силно послание, че насилието срещу жени не е личен въпрос, а структурен проблем, вкоренен в патриархалност, сексизъм и мизогиния. Посланието, което ЕС даде, е, че правата на жените са основни човешки права и следователно всички форми на насилие срещу жени трябва да бъдат прекратени.


Вижте позицията на Европейско женско лоби.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals