Skip to content Skip to footer

Примери за сексизъм на работното място:

Практиката на неофициално изключване на жени, които имат деца от възможностите за кариерно израстване. Пренебрегването на жените по време на срещи, присвояването или премълчаването на техния принос. Отдаване на предпочитание при избор на ръководен пост на мъже, а не на жени, поради предположението, че жените няма да имат достатъчно авторитет. Подмятания и коментари по отношение на външния вид на жената и на нейното облекло, (което подронва репутацията на жената като професионалист). Пренебрежителни коментари за мъже, които се грижат за семейството/децата. “Mansplaining” (снизходителни обяснения, с цел „да бъдат разбрани от жени“).

Защо трябва да обръщаме внимание на това?

Сексизмът на работното място намалява ефективността на жертвите и тяхното чувство за принадлежност. Игнорирането чрез сексизъм означава, че идеите или талантите са игнорирани или недостатъчно използвани. Подценяването създава плашеща/потискаща атмосфера за онези, които се сблъскват с нея и би могла да доведе до насилие/тормоз. Жертвите могат да развият по-високо ниво на тревожност, да бъдат по-склонни към избухване и депресия. В общ план, сексизмът води до по-ниско заплащане и до по-малко възможности за онези, които се сблъскват с него.

Как да го предотвратим?

Приемайки и прилагайки кодекси на поведение, в които има определение за сексистко поведение, и осигурявайки обучение с цел неговото предотвратяване. Въвеждайки механизми за подаване на жалби, дисциплинарни мерки и услуги за подкрепа Хората на управленски позиции трябва да заявят и да покажат своята ангажираност за действие срещу сексизма.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals